CivielProjectbegeleiding

Smartlog Zaandam

Opdrachtgever Projectvennootschap Zaandam B.V

In opdracht van Projectvennootschap Zaandam B.V. heeft Quadrant Ingenieurs de werkzaamheden aangenomen betreffende het realiseren van het voorwerk bij het distributiecentrum te Zaandam.

SMARTLOG ZAANDAM is een logistiek distributiecentrum gelegen aan de Ringweg 289-332 op bedrijventerrein Westerspoor in Zaandam, aan het Noordzeekanaal, een toplocatie voor logistieke bedrijven. Strategisch gelegen, vlakbij Schiphol en direct naast de havenlocatie HoogTij, welke in de top 5 van Europa’s economisch sterkste regio’s staat.

Activiteiten Quadrant Ingenieurs:

Totaaloplossingen op het gebied van civiele techniek, waaronder begrepen:

  • Advies bouwrijp maken perceel
  • Vorm en afmeting logistieke bewegingen
  • Afwateringsvoorzieningen waaronder begrepen rioleringsberekening maar ook waterhuishouding
  • Terreininrichting, wegen en NUTS-voorzieningen
  • Voorbereiden en begeleiden vergunningentraject
  • Voorbereiden en begeleiden aanbestedingsprocedure
  • Landmeetkundige en maatvoering werkzaamheden
  • Begeleiding tijdens de uitvoering/realisatie

Warehouse 22.434 m²
Mezzanine 2.302 m²
Kantoor 1.074 m²

Totale oppervlakte perceel 25.810 m²